diumenge, 10 de febrer del 2013

Carrer Sant Pere Mitjà de Barcelona, Catalunya

Mare de Déu

Baixant pel Carrer Monec de Barcelona, venint del carrer Sant Pere més alt, just a l'arribar al carrer de Sant Pere Mitjà ens trobem aquesta imatge de la mare de Déu.

dissabte, 9 de febrer del 2013

Escola Arrels, Solsona (Catalunya)

Mare de Déu

Coronant l'altar de l'església de l'Escola Arres de Solsona veiem aquesta bonica mare de Déu.
Una mica d'història d'aquesta escola:
Fundació del Col·legi Lestonnac a Solsona
Els orígens de la Companyia de Maria, a Solsona, cal situar-los a l'any 1.758, sota el pontificat del bisbe Noriega. L'esmentada Institució, fundada a Bordeus (França), l'any 1.606, per Joana de Lestonnac, havia creat la primera Escola per a l'educació de les nenes a Barcelona, l'any 1.750. Aquest col·legi s'anomenà l'Ensenyança. 
El dia 22 de juny de 1.758 arribaren a Solsona , procedents de la casa de Barcelona, després de tres dies de viatge, les Mares Mariana Crusellas, Antònia Vallgornera, Mariana Brichfeus i la Gna. Rosa Gasch. La nova comunitat emprengué tot seguit la seva tasca docent de les nenes solsonines. Després de tres dies de festes, s'entregà l'hàbit a tres postulants, naturals també de Barcelona. Temps endavant la comunitat arribaria a tenir 40 membres, en l'etapa de major esplendor del convent-col·legi de l'Ensenyança.  
Ubicació de l'escola
L'emplaçament de l'Escola es feu en el mateix lloc on ara es troba encara. El Sr. Pau Alinyà, en el seu testament, llegava els seus béns per a la fundació d'una casa religiosa. Aquests béns eren suficients pers a una comunitat que tingués deu monges. Aquesta s'havia de comprometre a l'educació de les nenes a les aules, sense percebre'n cap emolument. El solar elegit fou un terreny de la Plaça de St. Isidre, a la part de ponent de la mateixa plaça i prop del castell de Sa Exca. A fi de donar-li més amplitud, la ciutat atorgà un solar contigu.  
Procés històric
La casa de Solsona, com la majoria de les comunitats religioses, ha suportat diverses vicissituds històriques. En la primera meitat del segle XIX, es veié involucrada de ple en les guerres carlines. En ocupar la ciutat la guarnició de Solsona, les famílies liberals de la ciutat es refugiaren precisament en el convent de l'Ensenyança. La nova desamortització de 1.885 deixà molt mal parada l'economia de la casa, atès que molts dels seus béns van haver d'ésser venuts. Durant la guerra civil del 36, les monges hagueren de deixar el convent i el Col·legi restà tancat fins a l'acabament de la mateixa, moment en què reiniciaren ràpidament les classes.  
Adaptacions als nous temps
En la segona meitat del segle XX, el Col·legi de l'Ensenyança, ha seguit tot un procés d'actualització. Des del curs 1.971-1.972 l'escola funciona en règim de coeducació. L'any 1.972 es crea l'Escola Llar, que atén  en règim d'internat, els nens i nenes de la comarca. Durant el curs 1.979-1.980, el Centre és autoritzat per oferir l'ensenyament en català a tots els nivells, formant part de la Xarxa d'Escola Catalana. El Curs 1.985-1.986, l'Escola signa un concert amb la Generalitat i s'adhereix al conjunt d'Escoles Privades Concertades.
En plantejar-se la Reforma Educativa -LOGSE- l'Escola Lestonnac s'uneix a l'Escola del Sagrat Cor i a l'Escola de F.P. Castellvell a fi de crear conjuntament una nova Escola: l'ESCOLA ARRELS. El Parvulari i la Primària s'instal·len a l'antiga Escola Lestonnac.